EYGI DU MAGAZINE

Jan 2, 2020 | culture, Environment, Lifestyle

Written by Carla Tuinfort

Bij EYgi Du gaat het om een bijdrage te leveren aan het verhogen van het

Bewustzijn van Surinaamse mensen. Zelfbewustzijn, maatschappelijk bewustzijn,

Cultureel bewustzijn, economisch bewustzijn en zelfs het politieke bewust zijn.

Met dit verhoogde bewustzijn, dat dus verder gaat dan eten, drinken, werken (als je

werk hebt kunnen vinden), poepen , sex en slapen. Het gaat om het bewustzijn van

de context, het verband van het  sociaaleconomische en cultureel maatschappelijk

milieu waarin het Surinaamse leven zich afspeelt en ontwikkelt. Met nadruk op

positief, progressief, productief, en constructief. Omdat dat minder pijn doet om

vanuit te gaan. Zowel voor het individua als de groep als de samenleving als

geheel. Dus wordt op de 2e dag van het nieuwe jaar,  het zwerfvuil

en andere rommel als restant van de enthousiaste owruyariviering nog flink

opgeruimd in de binnenstad.. Op de STVS vertelde iemand dat de standhouders

zich niet aan de vergunningsvoorwaarden hebben gehouden, om hun standplaats

bij vertrek  schoon achter te laten. Ook het publiek heeft eigen flessen drank

tegen de afspraken in meegenomen, en  deze in stukjes gebroken op trottoirs of

langs de straat achter gelaten. De stadsschoonmakers hebben zo te zien  ook flink

meegefeest als we rond het middaguur langsrijden en ze hun harken en bezems

en  mega vuilnistonnen traagjes voortbewegen. Maar de organisatoren en ook het

stadsbestuur hadden wel gezorgd voor mobiele openbare toiletten waar mensen

hun behoefte konden doen, maar niet voor megavuilnistonnen om het afval te

deponeren, en  nog minder voor een opruimingsdienst om de overvolle kleine

vuilnistonnen die her en der aanwezig zijn te direct te ledigen. Feest of geen feest.

De boutique restaurants zijn dicht. Waar we wel terecht kunnen is de service en

Traag en discriminatoir. Witte buitenlandse gasten worden bij voorrang geholpen

Er is geen besef  en dus onvoldoende bewustzijn van het bestaansrecht van

Het binnenlands toerisme. Surinaamse Mensen die  op de tweede dag van het

nieuwe jaar in een boutique restaurant In de stad willen gaan uit middageten.

Related Articles

Related

Blue Moon

Restanten blue moon van gisteren ( blue moon: 2e volle maan in een maand) laten vandaag de zonneregens neder. Bij ons. We hebben geluk. We zitten op het oude Guyanaschild. Dat wil zeggen dat tenzij we alle bomen wegkappen en het milieu totaal vergiftigen met plastiek,...

read more

gotro motjo

Diverse mensengooien rommel in de  goot {sloot}, moeder Natuur is zo Vriendelijk deze te ontvangen & om te zetten in een Goud- cq Diamantmijn van Kunstwerken voor fotografen o.a {Motyo = Hoer} Fromu Libi fu Gotro Motyo, het gecompliceerd  Leven de Hoer van de Goot...

read more